Banner C1
(4 sao / 8 votes)
Nội Dung Phim

Sơn Hải Kinh Chi Thượng Cổ Mật ƯớcThượng Cổ Mật Ước kể vào thời kỳ Nam Bắc triều Ngụy Tần, Yến Quôc do Mộ Dung thị lập nên dưới phò tá đắc lực của Lang Tộc. Yến Hoàng trẻ người non dạ, tông thất ngoại thích tranh đấu liên miên,. Trong một cuộc chính biến, trưởng tử Mộ Dung Nhan bị trảm, thứ tử Mộ Dung Thân phải lưu vong, dưỡng nữ Mộ Dung Ức quy thuận Khả hãn Minh Dạ Phong của Lang tộc, bị người Yến ruồng bỏ.

Sơn Hải Kinh Chi Thượng Cổ Mật Ước

Xem phim Sơn Hải Kinh Chi Thượng Cổ Mật Ước Vietsub, Xem phim Sơn Hải Kinh Chi Thượng Cổ Mật Ước Thuyết Minh, Xem phim Sơn Hải Kinh Chi Thượng Cổ Mật Ước Lồng Tiếng, Xem phim Sơn Hải Kinh Chi Thượng Cổ Mật Ước trọn bộ, Xem phim Sơn Hải Kinh Chi Thượng Cổ Mật Ước tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, tập cuối, Vietsub, thuyết minh, lồng tiếng, trọn bộ